Ontgeuringsinstallatie geurfilterkast Horeca

Ontgeuringsinstallatie/ Geuroverlast

Regelmatig komt het voor dat bewoners die nabij een horecazaakgelegen gelegen zitten klagen over geuroverlast. Men vraag zich dan vaak af hoe de regels omtrent de geuroverlast zijn gesteld. In de wet grond- en regelgeving omtrent geur zijn deze eisen vastgesteld.

Regels omtrent geur

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn deze regels terug te vinden. Hierin staat onder andere vermeld dat de geurhinder dient te worden voorkomen of althans dient te worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Aanvaardbaar niveau is een breed begrip. Wat onder een aanvaardbaar niveau moet worden verstaan wordt vervolgens ook niet aangegeven.

Regels in het kader van bedrijfsmatige voedselbereiding

Er worden twee mogelijkheden geboden:

  1. Ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing een afvoer plaatsen;
  2. Het afvoeren van de dampen en gassen van het bereiden van voedingsmiddelen geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie zoals Medtrading dat levert.

Voorts geldt dat indien gebruik wordt gemaakt van groot keukenapparatuur de dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen in de ruimte bij grillen, anders dan met houtskool, dan wel frituren of bakken in olie of vet, afgezogen en voordat zij in de buitenlucht worden afgevoerd, geleid door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter. Medtrading levert hiervoor gecertificeerde vetvangfilters, roetfilters, elektrostatische filters, roetwassers en ontgeuringskool.

Maatwerkvoorschriften

Wanneer blijkt dat de geurhinder boven een aanvaardbaar niveau komt vanwege het slecht functioneren van bijvoorbeeld de ontgeuringsinstallatie, kan de gemeente een aantal maatwerkvoorschriften opleggen met betrekking tot bijvoorbeeld de uitvoering en het onderhoud van de ontgeuringsinstallatie of de plaats van de afvoerpijp. De gemeente komt vaak pas achteraf met dit soort besluiten. Daarom is heel belangrijk dat u de werkzaamheden van dit soort kaliber overlaat aan professionals zoals o.a. Medtrading.

 

 

Ook behoren eenvoudige maatregelen als het dichthouden van ramen en deuren op specifieke tijdstippen tot de mogelijkheden. Alhoewel dit vaak in de praktijk vaak niet haalbaar is.

Het aanleggen van een voldoende hoge afvoerpijp of een doelmatige ontgeuringsinstallatie kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Laat daarom een plan van aanpak maken en overzicht maken van de beide opties. Daarnaast doet zich met regelmaat de problematiek voor waar de installatie dient te worden geplaatst. Medtrading maakt specials in alle maten en uitvoeringen en leverbaar en gemonteerd binnen 5 werkdagen. Vaak is er geen mogelijkheid om een afvoerpijp vanuit de begane grond helemaal op het hoge dak te plaatsen omdat dan door diverse woningen heen moet worden gebroken of omdat dit het aanzicht betast.

In dat geval zal naar alternatieven moeten worden gezocht, bijvoorbeeld de afvoer maken door de voorgevel. Dat kan evenwel bouwvergunningsplichtig zijn en in strijd met de eisen van de welstand. Laat Medtrading haar ervaring met u delen en bespaar uzelf tijd en geld.

Tip

Aan te bevelen is om bij overname van een horecazaak of het wijzigen van de activiteiten van de horecazaak goed na te gaan wat de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden zijn van de te plaatsen installatie.

Met meer dan 15000 verkochte installatie heeft Medtrading onderhand een hoop ervaring opgedaan op het gebied van afzuiging en ontgeuring om u het beste advies te geven.  

Meest verkocht: